Vítejte v systému pro správu požadavků pacientů ordinace MUDr. Nosek, s.r.o.

Pro zjednodušení kontaktu pacientů s ordinací při přetížení telefonní linky jsme zřídili elektronický systém pro zpracování požadavků.

Požadavky doručené tímto systémem se pokusíme zpracovat do 3 pracovních dnípři akutních potížích je tedy stále třeba volat na telefonní číslo ordinace v ordinační době.

Každému požadavku je přiděleno unikátní číslo, pod kterým je možno zjistit, zda byl již požadavek zpracován.

Pro odeslání požadavku je třeba udat validní emailovou adresu, mobilní číslo a rodné číslo pacienta.

Zpět na stránky ordinace...