Registrující praktický lékař praktický lékař může posuzovat pouze práce zařazené do kategorie 1 bez jiných rizik ohrožení zdraví jako např.:

  • práce ve školských a zdrav. zařízeních
  • epidemiologicky závažné činnosti (práce s potravinami, činnosti v intimním kontaktu s lidským tělem - kosmetické, kadeřnické, holičské, wellness služby, atp.)
  • řízení referentských vozidel či vysokozdvižných vozíků
  • hlasová zátěž
  • práce v noci
  • práce ve výškách
  • další Rizika ohrožení zdraví dle přílohy 2 vyhl. 79/2013 Sb.

Ostatní práce mohou být platně posouzeny pouze smluvním lékařem zaměstnavatele.

Pro vystavení platného posudku je legislativou vyžadováno:

  • správně vyplněná žádost zaměstnavatele obsahující informace o pracovní pozici, kategorii rizika, druhu a režimu práce a dalších pracovních rizicích opatřená razítkem zaměstnavatele a podpisem odpovědné osoby
  • výpis z lékařské dokumentace registrujícího lékaře (pokud není zároveň lékařem posuzujícím), který není starší 90 dnů.