Ceník výkonů

Dle vyhlášky MZ ČR č. 467/1992: Zdravotní péče, která nesleduje léčebný cíl, není hrazena zdravotní pojišťovnou.

Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou
platný od 1.7.2019

Vyšetření na zbrojní průkaz 1000,-
Vyšetření na ŘP 600,-
Vstupní a výstupní prohlídka do zaměstnání, periodická prohlídka pracovníka kategorie č. 1 bez jiných rizik ohrožení zdraví + vypracování posudku

  • pouze registrovaní pacienti
  • dle § 37 z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 432/2003 Sb
  • a dle vyhl. č. 79/2013 Sb
600,-
Vyšetření na vlastní žádost pacienta nebo organizace / vypracování posudku

  • profesní posudky – svářeč, řidiči, elektrikáři, obsluhy speciálních strojů a nástrojů, atp.
  • vyšetření pro zdravotní účely nehrazené z nem. pojištění (plast. kosmetické operace, interupce, vyšetření před lázněmi u samoplátců)
  • posudky pro sportovní a studijní a jiné účely na vlastní žádost
600,-
Základní prohlídka pracovnělékařské péče pracovníka v riziku + vypracování posudku

  • kategorie rizika 1 s jiným rizikem ohrožení zdraví dle vyhl. č. 79/2013 Sb.
  • kategorie rizika 2 a více dle § 37 z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 432/2003 Sb
1000,-
Objednání domácí návštěvy nestandardním způsobem mimo provozní dobu ordinace 500,-
Vyšetření a vystavení zdravotního průkazu 400,-
Vypracování zprávy o bolestném na podkladě již neplatné vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb na výslovnou žádost pacienta 300,-
Vypracování posudku o bolestném / ztížení společenského uplatnění u pracovních úrazů dle NV č. 276/2015 Sb 600,-
Vypracování zprávy pro pojišťovnu o úrazu, nemoci, atp… za každých započatých 20 min. 200,-
Komplikovaný administrativní výkon (vystavení náhradního hlášení PN, potvrzení na vlastní žádost žadatele s písemným závěrem lékaře) za každých započatých 20 min. 200,-
Odběr krve ze žíly na vlastní žádost (bez ceny za vyšetření) 200,-
Aplikace injekce do svalu na vlastní žádost (očkování bez vakcíny) 200,-
Jednoduchý administrativní úkon 100,-
Kopie zdravotní dokumentace – 1 strana 5,-