Ceník výkonů

Dle vyhlášky MZ ČR č. 467/1992: Zdravotní péče, která nesleduje léčebný cíl, není hrazena zdravotní pojišťovnou.

Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou
platný od 1.2.2023

Vyšetření na zbrojní průkaz 1500,-
Vyšetření na ŘP 1000,-
Vstupní a výstupní prohlídka do zaměstnání, periodická prohlídka pracovníka kategorie č. 1 bez jiných rizik ohrožení zdraví + vypracování posudku (dle jedněch posudkových kritérií dané legislativní normy)

  • pouze registrovaní pacienti
  • dle § 37 z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 432/2003 Sb
  • a dle vyhl. č. 79/2013 Sb
1000,-
Vyšetření na vlastní žádost pacienta nebo organizace / vypracování posudku (dle jedněch posudkových kritérií dané legislativní normy)

  • profesní posudky – svářeč, profesní řidiči, elektrikáři, obsluhy speciálních strojů a nástrojů, atp.
  • vyšetření pro zdravotní účely nehrazené z nem. pojištění (plast. kosmetické operace, interupce, vyšetření před lázněmi u samoplátců)
  • posudky pro sportovní a studijní a jiné účely na vlastní žádost
1200,-
Základní prohlídka pracovnělékařské péče pracovníka v riziku + vypracování posudku (dle jedněch posudkových kritérií dané legislativní normy)

  • kategorie rizika 1 s jiným rizikem ohrožení zdraví dle vyhl. č. 79/2013 Sb.
  • kategorie rizika 2 a více dle § 37 z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 432/2003 Sb
1200,-
Objednání domácí návštěvy nestandardním způsobem mimo provozní dobu ordinace 1000,-
Vyšetření a vystavení zdravotního průkazu 400,-
Výpis ze zdravotní dokumentace 400,-
Vypracování posudku o bolestném / ztížení společenského uplatnění u pracovních úrazů dle NV č. 276/2015 Sb 1000,-
Vypracování zprávy pro pojišťovnu o úrazu, nemoci, atp… za každých započatých 20 min. 300,-
Komplikovaný administrativní výkon za každých započatých 20 min. 300,-
Odběr krve ze žíly na vlastní žádost (bez ceny za vyšetření) 200,-
Aplikace injekce do svalu na vlastní žádost (očkování bez vakcíny) 250,-
Jednoduchý administrativní úkon 100,-
Kopie zdravotní dokumentace – 1 strana 5,-