Pracovně lékařské služby, posudky

Problematiku pracovních prohlídek a zdravotních posudků upravují především následující právní normy:

 • Zákon o zdravotních službách č. 372/2011 Sb
 • Zákon o specifických zdravotních službách č. 373/2011 Sb
 • Vyhláška č. 79/2013 Sb – prováděcí vyhláška k zákonu 373/2011
 • Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb

Co tedy registrující praktický lékař může a co ne? Co je dobré vědět ohledně prohlídek s posudkovým závěrem?

 • Registrující praktický lékař může posuzovat pouze pracovní pozice zařazené do rizika 1 hodnocení zdravotních rizik z práce. Práce kategorizované do rizika 2 a více musí posuzovat smluvní lékař pracovně lékařských služeb zaměstnavatele.
 • Nově od 11/2017 nemůže registrující praktický lékař posuzovat práce jejichž součástí jsou profesní rizika dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb (bod římská II). Tyto posudky spadají opět výlučně do kompetence smluvního lékaře pracovně lékařských služeb zaměstnavatele. V praxi jde tedy například o:
  • práce v sociálních službách, ve zdravotnictví
  • obsluhu a řízení motorových a elektrických vozíků, vysokozdvižných vozíků, řidiči referenti (řízení vozidel v práci, kdy jde o doplňkovou a občasnou činnost),
  • práce ve výškách (více než 10 metrů, kdy je nutné užít OOP proti pádu), noční práce,
  • noční práce
  • a další dle zmíněné legislativní normy.
 • V případě potřeby jiné zdravotní prohlídky s vystavením posudkového závěru (posudky nutné k odborným profesním činnostem a zkouškám, posudky nutné k zájmové činnosti) je třeba znát platnou normu, dle které má být prohlídka provedena, jelikož se tato informace uvádí jako součást vystavovaného zdravotního posudku.
 • Dále  nelze zapůjčovat lékařskou dokumentaci – kartu. Lze však požádat o vypracování výpisu z dokumentace či její kopie. Zákonná lhůta je 10 dnů v případě výpisu, který slouží jako podklad pro provedení prohlídky pracovně lékařské péče a 30 dnů pro jiné typy výpisů.
 • Platnost výpisu z dokumentace je 90 dnů.
 • Úhrada za veškeré pracovně lékařské služby byla komplexně vyňata ze zdravotního pojištění. Veškerá vyšetření a administrativní úkony jsou zpoplatněny.

Potřebuji prohlídku pro zaměstnavatele, co mám udělat?

Žádost a smlouva k provedení prohlídky k prohlídkám pracovnělékařské péče kategorie I., II. s profesním rizikem Žádost k provedení prohlídky pracovně lékařské péče – kategorie I. bez profesních rizik
Žádost a smlouva k provedení prohlídky k prohlídkám pracovnělékařské péče kategorie I., II. s profesním rizikem Žádost a smlouva k provedení prohlídky pracovnělékařských služeb kategorie I. a II. s  profesním rizikem
 1. Zjistím kategorii rizika mého pracovního zařazení (dle z. č. 258/2000) a další možná rizika ohrožení zdraví (dle přílohy č. 2 vyhlášky č.  79/2013 Sb -bod římská II) – měl by vědět zaměstnavatel! Většinou je s problematikou obeznámen personalista či pracovník BOZP, ev. pravidla pro kategorizaci prací jsou na stránkách SZÚ.
 2. Zajistím si potřebný tiskopis se žádostí o prohlídku a zkontroluji jeho správné vyplnění:
  1. Kompletní adresa a IČ zaměstnavatele
  2. Typ prohlídky: vstupní, výstupní, periodická, mimořádná, následná
  3. Popis druhu vykonávané práce, směnnosti, rizikových faktorů (v případě kategorie rizika 1 nejsou žádné), celkové kategorie rizika
  4. Zaměstnavatelem podepsané zmocnění pracovníka převzít posudek.
  5. Šablona formuláře k žádosti o prohlídku pracovně lékařské péče je zde.
 3. Objednám se k prohlídce.
 4. Pokud je kategorie vyšší než 1, či je u daného pracovního zařazení přítomno profesní riziko, je třeba primárně kontaktovat smluvního lékaře pracovně lékařských služeb zaměstnavatele a v naší ordinaci objednat výpis ze své zdravotní dokumentace pro lékaře PLS.
 5. Pokud zaměstnavatel nemá smluvního lékaře, je možno využít jednorázovou smlouvu a žádost o prohlídku PLS pro případ profesních rizik a práce kategorie I a II po dohodě se sestrou. Smlouva musí být korektně vyplněna a doručena ve dvou kopiích.

Jsem zaměstnavatel, potřebuji prohlídky pro zaměstnance, co mám udělat?

  • V současnosti vzhledem k našim kapacitním možnostem (6/2020) jsme schopni poskytovat pracovnělékařskou péči pouze u našich registrovaných pacientů pro pracovní pozice v kategorii I, II (dle z. 258/2000 Sb.) s možným rizikem ohrožení zdraví (ve smyslu vyhl. 79/2013 Sb.)
  • Pro tyto prohlídky je nutné mít v souladu s platnou legislativou podepsanou s naším zařízením smlouvu o provádění prohlídek pracovnělékařských služeb
  • Pro administrativní zjednodušení jsme po dohodě s právním oddělením SPL vyhotovili Žádost a smlouvu o prohlídku PLS, se kterou je možno zaslat zaměstnance k domluvení termínu prohlídky. Termín prohlídky je možno rezervovat pouze pokud je dokument korektně vyplněn a doručen ve 2 kopiích!
Žádost a smlouva k provedení prohlídky k prohlídkám pracovnělékařské péče kategorie I., II. s profesním rizikem Žádost a smlouva k provedení prohlídky pracovnělékařských služeb kategorie I. a II. s  profesním rizikem

aktualizace 1.3.2023