Pracovní a jiné posudkové prohlídky po 11/2017

V tomto článku se Vám pokusíme jednoduše v bodech přiblížit současnou problematiku provádění pracovně lékařských a dalších prohlídek s posudkovým závěrem.

Problematiku pracovních prohlídek a zdravotních posudků upravují především následující právní normy:

 • Zákon o zdravotních službách č. 372/2011 Sb
 • Zákon o specifických zdravotních službách č. 373/2011 Sb
 • Vyhláška č. 79/2013 Sb – prováděcí vyhláška k zákonu 373/2011
 • Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb

Co tedy registrující praktický lékař může a co ne? Co je dobré vědět ohledně prohlídek s posudkovým závěrem?

 • Registrující praktický lékař může posuzovat pouze pracovní pozice zařazené do rizika 1 hodnocení zdravotních rizik z práce. Práce kategorizované do rizika 2 a více musí posuzovat smluvní lékař pracovně lékařských služeb zaměstnavatele.
 • Nově od 11/2017 nemůže registrující praktický lékař posuzovat práce jejichž součástí jsou rizika ohrožení zdraví dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb (bod římská II). Tyto posudky spadají opět výlučně do kompetence smluvního lékaře pracovně lékařských služeb zaměstnavatele. V praxi jde tedy například o:
  • práce ve školách a školských zařízeních, v sociálních službách, ve zdravotnictví,
  • práce v potravinářství, kadeřnictví, holičství, kosmetických salónech, wellness a další práce hodnocené jako epidemiologicky závažné činnosti,
  • obsluhu a řízení motorových a elektrických vozíků, vysokozdvižných vozíků, řidiči referenti (řízení vozidel v práci, kdy jde o doplňkovou a občasnou činnost),
  • práce ve výškách (více než 10 metrů, kdy je nutné užít OOP proti pádu), noční práce,
  • a další dle zmíněné legislativní normy.
 • V případě potřeby jiné zdravotní prohlídky s vystavením posudkového závěru (posudky nutné k odborným profesním činnostem a zkouškám, posudky nutné k zájmové činnosti) je třeba znát platnou normu, dle které má být prohlídka provedena, jelikož se tato informace uvádí jako součást vystavovaného zdravotního posudku.
 • Dále  nelze zapůjčovat lékařskou dokumentaci – kartu. Lze však požádat o vypracování výpisu z dokumentace či její kopie. Zákonná lhůta je 10 dnů v případě výpisu, který slouží jako podklad pro provedení prohlídky pracovně lékařské péče a 30 dnů pro jiné typy výpisů.
 • Platnost výpisu z dokumentace je 90 dnů.
 • Úhrada za veškeré pracovně lékařské služby byla komplexně vyňata ze zdravotního pojištění. Veškerá vyšetření a administrativní úkony jsou zpoplatněny.

Potřebuji prohlídku pro zaměstnavatele, co mám udělat?

Žádost o prohlídku pracovně lékařské péče Formulář k žádosti o provedení prohlídek pracovně lékařské péče
 1. Zjistím kategorii rizika mého pracovního zařazení (dle z. č. 258/2000) a další možná rizika ohrožení zdraví (dle přílohy č. 2 vyhlášky č.  79/2013 Sb -bod římská II) – měl by vědět zaměstnavatel! Většinou je s problematikou obeznámen personalista či pracovník BOZP, ev. pravidla pro kategorizaci prací jsou na stránkách SZÚ.
 2. Zajistím si potřebný tiskopis se žádostí o prohlídku a zkontroluji jeho správné vyplnění:
  1. Kompletní adresa a IČ zaměstnavatele
  2. Typ prohlídky: vstupní, výstupní, periodická, mimořádná, následná
  3. Popis druhu vykonávané práce, směnnosti, rizikových faktorů (v případě kategorie rizika 1 nejsou žádné), celkové kategorie rizika
  4. Zaměstnavatelem podepsané zmocnění pracovníka převzít posudek.
  5. Šablona formuláře k žádosti o prohlídku pracovně lékařské péče: PLS.pdf
 3. Objednám se k prohlídkce na tel. č. 567 213 256. Pokud je kategorie vyšší než 1, je třeba kontaktovat smluvního lékaře pracovně lékařských služeb zaměstnavatele