Přístrojová a laboratroní vyšetření dostupná přímo v naší ordinaci

CRP – POCT

CRP
Přístroj na vyšetření CRP

Je laboratorní vyšetření z kapilární krve získané vpichem do prstu. Vyhodnocení testu je prováděno přístrojem v ordinaci ihned po odběru.

C-reaktivní protein (CRP) je protein akutní fáze, jehož hladina stoupá při probíhajícím zánětu. Měření koncentrace CRP pomáhá při rozlišení bakteriální a virové infekce. Běžná koncentrace v séru zdravých jedinců je nízká (0 – 7 mg/l), při bakteriální infekci se výrazně zvyšuje během 6 – 12 hodin, přičemž ve většině případů platí, že mnohonásobně zvýšené koncentrace CRP jsou typické pro bakteriální onemocnění, na rozdíl od virového, kdy se koncentrace CRP zvyšuje jen mírně nebo zůstává v normálním rozmezí.

Provedením tohoto jednoduchého testu lze předejít zbytečnému předepisování antibiotik pacientům, pro něž nemají význam při virovém typu infekce. Případně lze odhalit probíhající zánětlivé onemocnění, které nemusí mít ještě zcela typické klinické příznaky.

Kvantitativní FOB – POCT

FOB
Sada na testování okultního krvácení ve stolici

je imunologický test určený k detekci okultního (běžným okem neviditelného) krvácení ve vzorcích lidské stolice v případech, kdy existuje podezření na krvácení z koncových částí trávicího traktu. Typicky se provádí po 50 letech věku jako prevence rakoviny tlustého střeva, kdy nepatrné krvácení může být jediným příznakem jinak nezjistitelného nádoru.

Jelikož jde o imunologickou metodu s protilátkami reagujícími pouze na lidský hemoglobin, není nutné před odběrem vzorku dodržovat speciální dietní omezení. Během období testování by pouze neměly být užívány léky způsobující gastrointestinální podráždění jako např. nesteroidní protizánětlivé léky, neboť jejich užívání může způsobovat krvácení.

Výhoda námi užívané kvantitativní metody spočívá v minimalizaci rizika špatného vyhodnocení testu na podkladě subjektivního zrakového vjemu osoby, která test vyhodnocuje. Místo rozdílu ve změně barvy proužku vyšetřovacího setu je zde k dispozici jasné numerická hodnota získaná na podkladě standardizovaného přístrojového měření.

INR – POCT

INR
Přístroj na stanovení INR při použití v ordinaci

je vyšetření srážlivosti krve používané nejčastěji k monitorování léčby warfarinem.

Jde o kvantitativnímu stanovení protrombinového času (PT/hodnoty Quickova testu/INR) s použitím kapilární krve odebrané z konečku prstu nebo neošetřené žilní plné krve. Vyhodnocení je prováděno přístrojem okamžitě po odběru a výsledky jsou známy v řádu minut. Oproti klasické kontrole odpadá zpracování krve v laboratoři.

HP antigen test – POCT

 

Helicobacter pylori je druh gramnegativní patogenní bakterie, jež napadá sliznici žaludku. Odhaduje se, že je ve vyspělých zemích touto bakterií infikována více než polovina dospělých po 60 letech věku, ačkoliv nemusí vždy vyvolat onemocnění.  (Wikipedie)
Helicobacter pylori je druh gramnegativní patogenní bakterie, jež napadá sliznici žaludku. Odhaduje se, že je ve vyspělých zemích touto bakterií infikována více než polovina dospělých po 60 letech věku, ačkoliv nemusí vždy vyvolat onemocnění. (Wikipedie)

je test určený na stanovení antigenu Helicobactera pylori ve stolici.

Helicobacter pylori je považován za hlavní příčinu zánětu žaludeční sliznice. Sehrává významnou roli ve vývoji vředového onemocnění žaludku a dvanáctníku. Dokázalo se, že je přítomen u 80% žaludečních a 95% dvanáctníkových vředů. Pokud se tzv. chronický zánět (gastritida) nevyléčí, může se stát příčinou nejen zhoršeného hojení samotného vředu, ale po letech může mít vliv i na vývoj rakoviny žaludku.

Výhodou tohoto testu je, že je zpracován přímo v ordinaci a výsledek je znám během několika minut. Test bohužel není hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Cena jednoho vyšetřovacího setu se pohybuje kolem 200 Kč. Aktuální cenu sdělíme v ordinaci na požádání.

Měření indexu ABI

Přístroj pro měření indexu kotník-paže
Přístroj pro měření indexu kotník-paže

Jde o neinvazivní měření krevního tlaku na všech končetinách současně. Index kotník – paže (angl. Ankle Brachial Index – ABI) má vysokou výpovědní hodnotu v předpovědi celkového kardivaskulárního rizika (ischemická choroba dolních končetin, infarkt myokardu, mozková příhoda), jelikož aterosklerotický proces stojící za těmito chorobami je systémové onemocnění postihující souběžně více tepenných oblastí.

Hodnota ABI indexu <0,9 upozorňuje s přesností 95%, v porovnání s angiogramem jako zlatým standardem, na nebezpečí ICHDK (ischemické choroby dolních končetin – tedy jejich nedostatečné prokrvení) a s téměř 100% jistotou vyselektuje zdravé pacienty.

Metoda dostupná v naší ordinaci stanoví tuto hodnotu tak jednoduše, rychle a přesně, že toto vyšetření může být u každého pacienta provedeno jako preventivní kontrola.

24 hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku (AMTK)

 

Ambulantní monitor tlaku krve
Ambulantní monitor tlaku krve

24-hodinový monitor krevního tlaku se využívá v situacích, kdy běžná ambulantní kontrola krevního tlaku není dostatečně spolehlivá. Tato exaktní metoda umožňuje na základě cca 50 spolehlivých měření krevního tlaku pomocí záznamníku kapesní velikosti a přehlednosti vyhodnocovacího programu získat lékaři dokonalou představu o  průměrném krevním tlaku, zátěži cévního řečiště krevním tlakem jako odpověď na psychickou a fyzickou aktivitu a o cirkadiánní variabilitě během celých 24 hodinU pacientů léčených antihypertenzivy dovoluje přesněji kontrolovat účinnost léčby.

Díky malým rozměrům, velmi tichému provozu a bezdrátové konektivitě námi používaného záznamníku je 24-hodinové monitorování pro pacienta velmi šetrné.

Močový analyzátor

Močový analyzátor
Močový analyzátor

Námi používaný přístroj je reflektanční fotometr určený k semikvantitativnímu vyhodnocení diagnostických proužků.  Proužek je analyzován a stanoven barevný odstín jednotlivých zón, na jehož základě je určena koncentrace příslušných analytů. Tento způsob vyhodnocení zabraňuje vzniku subjektivní chyby, která může vzniknout při vnímání barevných odstínů vyšetřujícími nebo kvůli rozdílným světelným podmínkám.Výsledky jsou dostupné bezprostředně po změření. Používanými proužky umíme stanovit až 11 parametrů: Bilirubin, Urobilinogen, Ketony, Kyselina askorbová, Glukoza, Bílkovina, Krev, Ph, Dusitany, Leukocyty, Specifická hmotnost.

REBOX physioterapie

Rebox elektroterapie
Rebox elektroterapie

Transkutánní neinvazivní elektroterapeutický přístroj Rebox-Physio je konstruován pro léčbu a diagnostiku poruch pohybového aparátu a neurologických onemocnění. Je efektivní v léčbě akutní i chronické bolesti.

V přístroji jsou generovány elektrické obdélníkové impulzy o frekvenci 2-4 kHz. Reboxové proudy jsou transkutánně přivedeny do léčené oblasti dotykem léčebné elektrody. Druhá válcová elektroda je ve styku s extracelulárními tekutinami.

Během několika sekund dojde ke korekci lokální acidózy v léčené oblasti (analgetický efekt), zvýší se mikrocirkulace krve a lymfy (antiedematózní efekt) a je pozorovatelný myorelaxační efekt. Tyto tři fyziologické efekty jsou pozorovatelné obvykle ihned po aplikaci reboxových proudů.

Doba aplikace reboxových proudů je řízena v závislosti na osmotických a onkotických poměrech ve tkáni. Zpravidla trvá 3 až 5 sekund v jednom bodě. Reboxové proudy ovlivní tkáň v oblasti o poloměru asi 1,5 cm od bodu dotyku. Při jedné proceduře je Rebox aplikován celkem ve 20-30 bodech jak v pasivní, tak aktivní (tj. bolestivé) poloze.

Sledování střední hodnoty reboxového proudu v závislosti na čase má diagnostickou hodnotu a umožňuje monitorovat a řídit léčebný proces.