Pracovně lékařské služby, posudky

Problematiku pracovních prohlídek a zdravotních posudků upravují především následující právní normy:

 • Zákon o zdravotních službách č. 372/2011 Sb
 • Zákon o specifických zdravotních službách č. 373/2011 Sb
 • Vyhláška č. 79/2013 Sb – prováděcí vyhláška k zákonu 373/2011
 • Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb

Co tedy registrující praktický lékař může a co ne? Co je dobré vědět ohledně prohlídek s posudkovým závěrem?

 • Registrující praktický lékař může posuzovat pouze pracovní pozice zařazené do rizika 1 hodnocení zdravotních rizik z práce. Práce kategorizované do rizika 2 a více musí posuzovat smluvní lékař pracovně lékařských služeb zaměstnavatele.
 • Nově od 11/2017 nemůže registrující praktický lékař posuzovat práce jejichž součástí jsou rizika ohrožení zdraví dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb (bod římská II). Tyto posudky spadají opět výlučně do kompetence smluvního lékaře pracovně lékařských služeb zaměstnavatele. V praxi jde tedy například o:
  • práce ve školách a školských zařízeních, v sociálních službách, ve zdravotnictví,
  • práce v potravinářství, kadeřnictví, holičství, kosmetických salónech, wellness a další práce hodnocené jako epidemiologicky závažné činnosti,
  • obsluhu a řízení motorových a elektrických vozíků, vysokozdvižných vozíků, řidiči referenti (řízení vozidel v práci, kdy jde o doplňkovou a občasnou činnost),
  • práce ve výškách (více než 10 metrů, kdy je nutné užít OOP proti pádu), noční práce,
  • a další dle zmíněné legislativní normy.
 • V případě potřeby jiné zdravotní prohlídky s vystavením posudkového závěru (posudky nutné k odborným profesním činnostem a zkouškám, posudky nutné k zájmové činnosti) je třeba znát platnou normu, dle které má být prohlídka provedena, jelikož se tato informace uvádí jako součást vystavovaného zdravotního posudku.
 • Dále  nelze zapůjčovat lékařskou dokumentaci – kartu. Lze však požádat o vypracování výpisu z dokumentace či její kopie. Zákonná lhůta je 10 dnů v případě výpisu, který slouží jako podklad pro provedení prohlídky pracovně lékařské péče a 30 dnů pro jiné typy výpisů.
 • Platnost výpisu z dokumentace je 90 dnů.
 • Úhrada za veškeré pracovně lékařské služby byla komplexně vyňata ze zdravotního pojištění. Veškerá vyšetření a administrativní úkony jsou zpoplatněny.

Potřebuji prohlídku pro zaměstnavatele, co mám udělat?

Žádost o prohlídku pracovně lékařské péče Žádosti o provedení prohlídky pracovně lékařské péče
Žádost o prohlídku pracovně lékařské péče Obecná žádost o posouzení zdravotního stavu na základě dané normy
 1. Zjistím kategorii rizika mého pracovního zařazení (dle z. č. 258/2000) a další možná rizika ohrožení zdraví (dle přílohy č. 2 vyhlášky č.  79/2013 Sb -bod římská II) – měl by vědět zaměstnavatel! Většinou je s problematikou obeznámen personalista či pracovník BOZP, ev. pravidla pro kategorizaci prací jsou na stránkách SZÚ.
 2. Zajistím si potřebný tiskopis se žádostí o prohlídku a zkontroluji jeho správné vyplnění:
  1. Kompletní adresa a IČ zaměstnavatele
  2. Typ prohlídky: vstupní, výstupní, periodická, mimořádná, následná
  3. Popis druhu vykonávané práce, směnnosti, rizikových faktorů (v případě kategorie rizika 1 nejsou žádné), celkové kategorie rizika
  4. Zaměstnavatelem podepsané zmocnění pracovníka převzít posudek.
  5. Šablona formuláře k žádosti o prohlídku pracovně lékařské péče: PLS.pdf
 3. Objednám se k prohlídkce na tel. č. 567 213 256. Pokud je kategorie vyšší než 1, je třeba kontaktovat smluvního lékaře pracovně lékařských služeb zaměstnavatele

Jsem zaměstnavatel, potřebuji prohlídky pro zaměstnance, co mám udělat?

  • V současnosti vzhledem k našim kapacitním možnostem (6/2020) jsme schopni poskytovat pracovnělékařskou péči pouze u našich registrovaných pacientů pro pracovní pozice v kategorii I, II (dle z. 258/2000 Sb.) s možným rizikem ohrožení zdraví (ve smyslu vyhl. 79/2013 Sb.)
  • Pro tyto prohlídky je nutné mít v souladu s platnou legislativou podepsanou s naším zařízením smlouvu o provádění prohlídek pracovnělékařských služeb
  • Vyplněnou smlouvu je nutno doručit do ordinace k zaevidování a teprve následně je možno zaslat zaměstnance k domluvení termínu prohlídky se správně vyplněnou žádostí.
Návrh smlouvy k prohlídkám pracovnělékařské péče kategorie I., II. s možným rizikem ohrožení zdraví Návrh smlouvy k provádění prohlídek pracovnělékařských služeb kaetgorie I. a II. s možným rizikem ohrožení zdraví
Žádost o prohlídku pracovně lékařské péče Žádost o provedení prohlídku pracovně lékařské péče
Žádost o prohlídku pracovně lékařské péče Obecná žádost o posouzení zdravotního stavu na základě dané normy