Pandemie Covid19 – úprava provozu ordinace

Vážení spoluobčané, milí pacienti,

Na očkování jsou praktičtí lékaři připraveni již od ledna tohoto roku, ale stát i Kraj Vysočina z nepochopitelných důvodů stále upřednostňuje v dodávkách vakcín očkovací centra umístěná většinou ve velkých městech. Nutí tak nejstarší pacienty do složité registrace a v případě bydliště mimo město i do komplikovaného dojíždění do očkovacích center, přestože většina z Vás preferuje dostat očkování u svého praktického lékaře. Očkovací látky na Vysočině obdržela zatím i přes maximální úsilí většiny praktických lékařů jen hrstka z nich a navíc šlo pouze o značně omezené množství vakcín. Jak se bude situace dále vyvíjet, nikdo neví.

Věřte, že naše frustrace z nastalých zmatků a nepochopení fungování primární péče je opravdu hluboká. Stále však doufáme, že zájem o lidi nakonec převáží nad různými mocenskými a politickými tlaky. Poznáme to tak, že očkovací látky budou skutečně dostupné pro všechny potřebné i v ordinacích praktických lékařů.

Vážení spoluobčané, milí pacienti, pokud Vám to není lhostejné, zeptejte se prosím svého starosty, hejtmana, poslance či senátora, proč Vás nemůže naočkovat Váš praktický lékař?!

Vaši praktičtí lékaři

I naše ordinace se připojuje k tomuto dopisu.
MUDr. Tomáš Nosek, MUDr. Jiří Nosek

Mimořádná zdravotní opatření při  současném stavu v ordinacích MUDr. Nosek s.r.o. 

(aktualizace 1.11.2020)

1/ Pacient může vstoupit do budovy po vyzvání sestrou po předchozí telefonické domluvě s pracovníkem ordinace!!!

2/ Všichni pacienti vstupující do budovy zdrav. zařízení si musí z důvodu ochrany své vlastní i druhých zajistit překrytí úst rouškou či respirátorem, ev. provizorně šálou / šátkem / kapesníkem. Je třeba dodržovat odstup min. 2m od ostatních osob. V čekárně mohou být přítomni max. 3 pacienti.

3/ Při vstupu do budovy je nutno provést desinfekci rukou připraveným desinfekčním roztokem!

Ordinační hodiny a provozní doba od 14.10.2020
ordinace 2 (nová) – neinfekční, objednaní ordinace 1 (stará) – infekční, OBJEDNANÍ
pondělí 7:00 – 12:00
po telefonickém objednání
10:30 – 11:30
po telefonickém objednání
úterý 7:00 – 12:00
po telefonickém objednání
10:30 – 11:30,
po telefonickém objednání
středa 7:00 – 12:00
po telefonickém objednání
10:30 – 11:30
po telefonickém objednání
čtvrtek 7:00 – 12:00
po telefonickém objednání
10:30 – 11:30,
po telefonickém objednání
pátek 7:00 – 12:00
po telefonickém objednání
10:30 – 11:30,
po telefonickém objednání

Péče mimo ordinační hodiny probíhá dle individuální domluvy v odpoledních hodinách.

Telefonní kontakty.: 778 713 356, 567 213 256
– pokud se nemůžete dovolat, buďte prosím trpěliví a zkoušejte to prosím opakovaně v cca 20 min intervalech od počátku ordinační doby, pravděpodobně se věnujeme jinému pacientovi…
– v současném stavu vyřizujeme i 150 telefonů za den…

Další změny ordinačních hodin nelze vyloučit. Ordinační hodiny se budou upravovat na základě aktuální epidemiologické situace.

Telefonické kontakty:

MUDr. Nosek, s.r.o. – ordinace – tel.: 778 713 356, 567 213 256 (pouze v pracovní době)

Krajská hygienická stanice Jihlava – tel.: 567 564 551 (non stop)

Elektronický kontaktní systém:

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a nadměrnému telefonickému zatížení ordinace jsme pro pacienty zprovoznili elektronický kontaktní systém, přes který je možné řešit neakutní požadavky… I při současném zatížení se pokusíme reagovat na Váš požadavek zadaný do systému do 3 pracovních dnů.

Sytém správy požadavků pacientů je rovněž dostupný přes menu na stránkách pod položkou odeslat zprávu

Při akutních potížích je třeba volat na telefonní číslo ordinace opakovaně v cca 20 min intervalech od počátku ordinační doby!

Ošetření mimo ordinační dobu:

  • LPS Nemocnice Jihlava – dospělí v přízemí Pavilonu urgentní a intenzivní péče, urgentní příjem, tel.: 567 157 376, ordinační hodiny: pondělí – pátek: 17 – 20 hod, sobota, neděle, svátky: 9 – 20 hod
  • LSPP Nemocnice Dačice – budova B, přízemí, tel.: 384 358 276, ordinační doba pro dospělé: pouze víkendy a svátky 8 – 20 hod
  • Akutní neodkladné stavy: Zdravotní Záchranná Služba tel.: 155