Archiv rubriky: Aktuality

Aktuality koronavir – uzavření budovy od 21.7.

Z důvodu výskytu onemocnění Covid19 v oblasti je od 21.7. opět uzavřena budova polikliniky.

Přístup do budovy polikliniky je možný pouze po telefonické domluvě se zdrav. pracovníkem.

Vzhledem k probíhajícím dovoleným se prosím informujte o aktuální ordinační a provozní době a zástupech.

Prosíme o trpělivost, situace není jednoduchá ani pro nás a děkujeme za pochopení.

Omezení ordinační doby 20.7.-31.7.2020 – dovolené

Ordinační a provozní doba
20.7. – 31.7. 2020
pondělí 7 – 12 hod neordinujeme
úterý neordinujeme neordinujeme,
pouze zvané prohlídky
středa neordinujeme 14 – 18 hod
čtvrtek 7 – 12 hod neordinujeme
pátek 7 – 12 hod neordinujeme

Telefonní kontakty.: 778 713 356567 213 256
– pokud se nemůžete dovolat, buďte prosím trpěliví a zkoušejte to opakovaně, pravděpodobně se věnujeme jinému pacientovi…
– v současném stavu stále vyřizujeme i 150 telefonů za den…

Koronavir – Co dělat když…

Aktuální informace a doporučení MZČR…

Pokud máte podezření, že jste nakaženi koronavirem, nechoďte prosím do zdravotnických zařízení, ať v čekárnách nenakazíte ostatní!

Informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212

V případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života volejte linky 155 a 112.

Odkazy:
Informace Ministerstvo Zdravotnictví
Informace Státní Zdravotní Ústav

„Razítko“, falešný pocit jistoty

MUDr. Tibor Vicsápi
Záhumenní 1477, Kopřivnice
e-amil: info@vicsapi.cz, tel.: 595 172 444
ID datové schránky: p93dvba

Jsem všeobecným praktickým lékařem. Zároveň se věnuji pracovnělékařské a soudně-znalecké činnosti ve zdravotnictví, a pracuji již několik let i jako konzultant kanceláře veřejného ochránce práv. Součástí mé práce je i nezbytná znalost zdravotnického práva.

Jelikož provozuji zdravotnické zařízení primární péče, navštěvují mne pacienti mimo jiné velmi často s požadavkem: „Pane doktore, já chci jenom razítko“ nebo „já chci jenom potvrzení“. Tato „razítka“ nebo „potvrzení“ se týkají různých oblastí života. Jsou to například zbrojní průkazy, řidičská oprávnění, studia na školách, rekvalifikace, zahájení podnikatelské činnosti a mnohé jiné. Doba, kdy tyto situace bylo možno řešit „razítkem“ či „ potvrzením“ je již dávno pryč. Jakoukoliv oblast, která se týká posouzení čehokoli, se dá řešit pouze lékařským posudkem. Pro tyto účely byl před několika lety zákonodárci vytvořen i samostatný zákon. Bohužel tuto změnu řada zdravotnických zařízení, klienti ani některé orgány veřejné moci nechtějí postřehnout. Co může být výsledkem takové nevšímavosti? Pacienti, kteří od lékaře obdrží takové „razítko“ či „potvrzení“, dostávají do rukou naprosto neplatný dokument a odcházejí od lékaře s falešným pocitem jistoty, že obdrželi vytoužené „razítko“ či „ potvrzení“. Odchodem z ordinace lékaře z takového dokumentu se stává pouze „kus počmáraného papíru“

Lékařský posudek je zcela něco jiného než potvrzení.

  • Posuzování má své formální, věcné i procesní náležitosti.
  • Posouzení začíná vždy přijetím písemné žádosti, která musí být archivována ve zdravotnické dokumentaci.
  • Při vydávání posudku musí být provedena veškerá stanovená nebo další vyšetření, která jsou nezbytná z důvodu zdravotního stavu pacienta.
  • Při posuzování musí být brány v úvahu příslušné prováděcí vyhlášky (je jich skutečně hodně).
  • Posudek musí mít po formální stránce stanovené náležitosti.
  • Posudek musí být prokazatelně doručen všem účastníkům.
  • Stejnopis posudku musí být archivován ve zdravotnické dokumentaci.

Nedodržení čehokoliv z výše uvedených může mít za následek neplatnost či právní neúčinnost posudku. Za dodržení všech pravidel přitom plně zodpovídá zdravotnické zařízení, které posudek vystavuje.

Proč tak složitý postup?

Posudek je dokument, jako jakýkoliv jiný úřední doklad. Při jeho vydávání se postupuje obdobně, jako při vydání úředních dokladů. Platí mimo jiné například zásada přezkoumatelnosti posudku. Pokud při posuzování nejsou dodržena stanovená pravidla, posudek se může stát nepřezkoumatelným. Nepřezkoumatelný posudek je proto neplatný. Takový posudek, který není všem účastníkům prokazatelně doručen, nenabude nikdy právního účinku.

Jakou má jistotu pacient, že obdrží platný posudek?

Abych pravdu řekl, téměř naprosto žádnou. Sám nejspíše není vybaven znalostmi, které s posuzováním souvisí. Neexistuje ani není uzákoněna prvotní kontrola posuzování. Problém nastane tehdy, kdy se pacient bude chtít domáhat svého práva. Ponaučením často je až první „průšvih“ zdravotnického zařízení, které posudek vydalo.

Smyslem tohoto sdělení není podrobný rozbor všech oblastí posuzování. Takovým rozborem bych musel popsat mnoho stránek a je otázkou, zda by to bylo vyčerpávající. Chtěl jsem poukázat pouze na to, že skutečně nelze vydávat lékařské posudky jen tak mimochodem, takzvaně ve dveřích, například otiskem lékařského razítka na pacientem donesený formulář. Často takové formuláře, které nesplňující ani formální náležitosti, jsou přitom vytvořeny orgánem veřejné moci z nejvyšších míst. Jedno nejmenované ministerstvo na základě mé stížnosti přislíbilo nápravu již v roce 2007. Do dnešního dne však k tomu nedošlo.